สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ห่างจากโรงแรมเฟื่องฟ้ารีสอร์ทประมาณ 25.2 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถรับอากาศบริสุทธิ์และชมหมอกได้ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง และเดินทางต่อเพื่อไปชมบ่อเกลือ ซึ่งเป็นเกลือสินเทาที่อยู่บนดอย

การเดินทาง 1. ออกจากที่พักโรงแรมเฟื่องฟ้ารีสอร์ท เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือตามเส้้นทาง 1081 เข้าสู่หมู่บ้านตีนตก ตำบลศิลาแลง
2. ระยะทางประมาณ 2.4 กม.ให้เลี้ยวขวาไปยังเส้น 1256 เพื่อเดินทางไปยังปลายทาง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา