สถานที่ท่องเที่ยว

เครื่องเงินตำบลป่ากลาง

ห่างจากโรงแรมเฟื่องฟ้ารีสอร์ทประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง เป็นแหล่งแหล่งทำเครื่องเงินหลากหลายอาทิเช่น กระเป๋าเงิน, กำไลข้อมือ, สร้อย, เข็มขัด ฯ

การเดินทาง
1. ออกจากที่พักโรงแรมเฟื่องฟ้ารีสอร์ท เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือตามเส้้นทาง 1081 ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย(ทางลัด) เข้าสู่หมู่บ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง