สถานที่ท่องเที่ยว

วัดร้องแง

ห่างจากโรงแรมเฟื่องฟ้ารีสอร์ทประมาณ 9.4 กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านร้องแงง ตำบลวรนคร เป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสภาปัตยกรรมไทลื้อดั้งเดิม

การเดินทาง
1. ออกจากที่พักโรงแรมเฟื่องฟ้ารีสอร์ท เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือตามเส้้นทาง 1081 มุ่งตรงไปยังที่ว่าการอำเภอปัว
2. เลี้ยวขวาตรงหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จากนั้นมุ่งสู่เส้นทาง 1256 ตรงไปยังบ้านร้องแง ตำบลวรนคร